Phiếu chi (50 Bộ) 13x19cm

0₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
số liên:
Hệ Thống Nhà Sách Hà My

Phiếu chi (50 Bộ) 13x19cm


Phiếu thu là một loại chứng từ quan trong đối với doanh nghiệp. Nó là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa? Đây là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi,

Tính năng:
có vai trò ghi lại lịch sử mỗi lần thu tiền - chi tiền, người quản lý có thể nắm được những khoản thu - chi nào được thu từ bán hàng, mua hàng, những khoản thu - chi nào từ các nguồn thu khác và được thu - chi vào tài khoản nào.

Sử dụng cho:
- việc lưu trữ dữ liệu chi tiêu và các giao dịch liên quan đến tiền bạc
- với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu


Hướng dẫn sử dụng:
- Điền vào chỗ trống các nội dung cần thiết trên phiếu thu - chi

Bảo quản sản phẩm:
- Để nơi khô ráo thoáng mát
- Tránh xa tầm tay của trẻ em

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây