Phao và áo phao cứu sinh

Phao và áo phao cứu sinh là những thiết bị giúp người dùng có thể tự nổi lên trên mặt nước. Khi bạn đi bơi hay làm việc ở mặt nước thì sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập đến sự an toàn của bạn. Đối với những người đi tàu thuyền thì Phao và áo phao cứu sinh là một phương tiện dùng để bảo hộ cho người tham gia đường thủy.

Qua số liệu thống kê hằng năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ bị đuối nước, đứng đầu trong các tai nạn thương tích của trẻ. Đuối nước chủ yếu ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị, thường vào những tháng học sinh nghỉ hè

Qua đó, người chu toàn là những người luôn chuẩn bị cho gia đình mình vài bộ phao bảo hộ để tham gia các hoạt động giải trí dưới nước được an toàn.

Lọc