Băng Keo Màu giá rẻ | Văn phòng phẩm Sang Hà

Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 093 80 80 006Sắp xếp :

Băng keo màu 1.2 F đỏ
Băng keo màu 1.2 F dương
Băng keo màu 1.2 F vàng
Băng keo màu 1.2 F xa.lá
Băng keo màu 2.4 F đỏ
Băng keo màu 2.4 F dương
Băng keo màu 2.4 F vàng
Băng keo màu 2.4 F xa lá
Băng Keo Màu 3.5F (80ya) đỏ
Băng Keo Màu 3.5F (80ya) vàng
Băng Keo Màu 5F (100ya)
Băng Keo Màu 5F (70ya)
Băng Keo Màu 5F (80ya) đỏ
Băng Keo Màu 5F (80ya) dương