Các Loại Băng Keo Khác | Văn phòng phẩm Sang Hà

Mon - Sat: 9:00 - 18:00
sangha@sangha.vn
hotline: 1900 7005 - 0904 622 632Sắp xếp :

Băng dính đục 5cm 80ya
Băng Dính Simili 2,5f
Băng dính trong 1cm MICKY
Băng dính Vải 5f
Băng dính vải Xanh
Băng keo 2 mặt 1,5F
Băng keo 2 mặt 1,8F
Băng keo 2 mặt 5F
Băng keo điện chuyên dụng
Băng keo màu vàng đục
Băng keo Simili 2,5F